OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy sup. 1 / 2018

list of articles:
Bacterial conjunctivitis and keratitis – therapeutic guidelines Bakteryjne zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 5-9 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.01
Read summary
Viral conjunctival and corneal disorders Wirusowe schorzenia spojówek i rogówki
Marta Misiuk-Hojło, Kaja Bator
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 12-14 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.02
Read summary
Fungal eye surface diseases Grzybicze schorzenia powierzchni oka
Aneta Hill-Bator, Kaja Bator
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 15-17 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.03
Read summary
Chlamydial conjunctivitis and keratitis – therapeutic guidelines Chlamydiowe zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 18-20 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.04
Read summary
Ocular demodicosis – a contemporary clinical condition Demodekoza oczna – współczesny problem kliniczny
Jaromir Wasyluk, Małgorzata Krajewska, Katarzyna Czarzasta
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 21-25 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.05
Read summary
Other parasite diseases of anterior segment of the eye Inne choroby pasożytnicze przedniego odcinka oka
Magdalena Dalz, Marcin Stopa, Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost
DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.06 OphthaTherapy 2018; supl. 1: 26-30
Read summary
Advantages of contemporary contactology Możliwości współczesnej kontaktologii
Arleta Waszczykowska
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 31-36 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.07
Read summary
The potential risk of eye surface disorders in the use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs – basic clinical facts Ryzyko zaburzeń powierzchni oka w aspekcie stosowania miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych – podstawowe fakty kliniczne
Robert Grabowski
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 39-44 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.08
Read summary
Ocular Surface Academy Session Sesja Akademii Powierzchni Oka
Anna M. Ambroziak
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 46-49 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.09
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE