OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2018

list of articles:
Fluid misdirection syndrome – pathophysiology and treatment Zespół błędnej cyrkulacji płynu – patofizjologia i leczenie
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; 1(17): 5-9 DOI: 10.24292/01.OT.310318.01
Read summary
Ocular symptoms of multiple sclerosis Objawy okulistyczne w stwardnieniu rozsianym
Paulina Glasner, Ewelina Serkies-Minuth, Mateusz Koberda, Leopold Glasner
OphthaTherapy 2018; 1(17): 10-15 DOI: 10.24292/01.OT.310318.02
Read summary
Genetic investigations in glaucoma – current possibilities Badania genetyczne w jaskrze – aktualne możliwości
Maciej R. Krawczyński
OphthaTherapy 2018; 1(17): 16-20 DOI: 10.24292/01.OT.310318.03
Read summary
Possibilities of micropulse cyclophotocoagulation application as a treatment option of patients with different glaucoma types Możliwości stosowania mikropulsowej cyklofotokoagulacji jako opcji leczenia pacjentów z różnymi postaciami jaskry
Zbigniew Zagórski, Katarzyna Molęda-Gładysz
OphthaTherapy 2018; 1(17): 23-26 DOI: 10.24292/01.OT.310318.04
Read summary
Importance of the reliable glaucoma progression follow-up in the clinical practice Znaczenie obiektywnego monitorowania progresji jaskry w praktyce klinicznej
Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; 1(17): 29-36 DOI: 10.24292/01.OT.310318.05
Read summary
Posterior lenticonus – the results of surgical treatment in children Stożek tylny soczewki – wyniki leczenia chirurgicznego u dzieci
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; 1(17): 39-45 DOI: 10.24292/01.OT.310318.06
Read summary
Iris plastic surgery in congenital coloboma modo Cywinski Chirurgia plastyczna wrodzonego ubytku tęczówki modo Cywiński
Adam Cywiński, Daniela Ferda-Lewińska
OphthaTherapy 2018; 1(17): 46-51 DOI: 10.24292/01.OT.310318.07
Read summary
Report from the AWA conference (23–24 February 2018, Jachranka) Raport z konferencji „Akademia Witrektomii Alcon” (AWA) Jachranka, 23–24 lutego 2018 roku
Monika Jasielska, Paweł Bieliński
OphthaTherapy 2018; 1(17): 53-55 DOI: 10.24292/01.OT.310318.08
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE