OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 4 / 2017

list of articles:
Is migraine a risk factor for glaucoma? Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry?
Marta Misiuk-Hojło, Alicja Burek
OphthaTherapy 2017; 4(16): 193-196 DOI: 10.24292/01.OT.291217.01
Read summary
Selective laser trabeculoplasty for open angle glaucoma [Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze otwartego kąta]
Joanna Liput, Weijen Tan
OphthaTherapy 2017; 4(16): 199-209. DOI: 10.24292/01.OT.291217.02
Read summary
Overview of SMILE lenticule applications in refractive surgery and ectatic disease Zastosowanie tkanki stromy rogówki uzyskanej podczas zabiegu SMILE w chirurgii refrakcyjnej i leczeniu stożka rogówki
Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2017; 4(16): 210-215. DOI: 10.24292/01.OT.291217.03
Read summary
Current treatment of diabetic macular edema Metody leczenia cukrzycowego obrzęku plamki
Adela Justyńska, Ilona Pawlicka, Anna Hyjek-Ryś, Grażyna Miklaszewska
OphthaTherapy 2017; 4(16): 218-222. DOI: 10.24292/01.OT.291217.04
Read summary
Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – a controversy or a standard Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – kontrowersja czy standard
Weronika Wieczorek-Wojtaszek, Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2017; 4(16): 225-230. DOI: 10.24292/01.OT.291217.05
Read summary
Basic parameters of evaluation of the effectiveness of antibiotic therapy Podstawowe wskaźniki oceniające skuteczność antybiotykoterapii
Marek E. Prost, Rafał Prost
OphthaTherapy 2017; 4(16): 233-236. DOI: 10.24292/01.OT.291217.06
Read summary
Pharmacological treatment of presbyopia Farmakologiczne metody leczenia starczowzroczności
Andrzej Grzybowski, Małgorzata Mimier, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2017; 4(16): 237-240. DOI: 10.24292/01.OT.291217.07
Read summary
Pediatric contact lens fitting in scientific publications. A review of current publications about pediatric contact lens fitting Kontaktologia pediatryczna w publikacjach naukowych. Przegląd prac naukowych z ostatnich lat na temat stosowania soczewek kontaktowych u dzieci
Sylwia Kropacz-Sobkowiak
OphthaTherapy 2017; 4(16): 242-245. DOI: 10.24292/01.OT.291217.08
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE