OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2017

list of articles:
Fluoroquinolones in ophthalmology – a voice in the discussion Fluorochinolony w okulistyce – głos w dyskusji
Dorota Szumny, Małgorzata Mulak, Adam Szeląg
OphthaTherapy 2017; 1 (13): 5-8. DOI: 10.24292/01.ot.310317.01
Read summary
Increase in the number of cataract surgeries performed under the cross-border directive of 2016 Wzrost liczby operacji usunięcia zaćmy wykonywanych w ramach dyrektywy transgranicznej z 2016 r.
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski
OphthaTherapy 2017; 1(13): 10-14. DOI: 10.24292/01.ot.310317.02
Read summary
Diagnosis and treatment of central serous chorioretinopathy Diagnostyka i leczenie centralnej surowiczej chorioretinopatii
Iwona Partyka
OphthaTherapy 2017; 1(13): 15-23. DOI: 10.24292/01.ot.310317.03
Read summary
27-gauge microincision vitrectomy – a current state of knowledge Witrektomia 27G – aktualny stan wiedzy
Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Lubiński
OphthaTherapy 2017; 1(13): 25-28. DOI: 10.24292/01.ot.310317.04
Read summary
The efficacy of ranibizumab in idiopathic choroidal neovascularization – a case series report Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków
Piotr Oleksy
OphthaTherapy 2017; 1(13): 29-33. DOI: 10.24292/01.ot.310317.05
Read summary
Histopathology of retinal ganglion cell death and diagnosis and monitoring of glaucoma progression Histopatologia uszkodzenia komórki zwojowej siatkówki a diagnostyka i monitorowanie progresji jaskry
Marek E. Prost, Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2017; 1(13): 36-41. DOI: 10.24292/01.ot.310317.06
Read summary
Meibomian gland dysfunction. Diagnostic and therapeutic challenges Dysfunkcja gruczołów Meiboma – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne
Andrzej Mikita
OphthaTherapy 2017; 1(13): 44-49. DOI: 10.24292/01.ot.310317.07
Read summary
Physiological changes within the ocular surface in the 40+ patients Zmiany fizjologiczne w obrębie przedniego odcinka oka u pacjentów po 40. roku życia
Piotr A. Woźniak, Jolanta E. Woźniak
OphthaTherapy 2017; 1(13): 51-54. DOI: 10.24292/01.ot.310317.08
Read summary
Application of transcranial direct current stimulation in the visual system Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w układzie wzrokowym
Jagna Sobierajewicz, Monika Czaińska
OphthaTherapy 2017; 1(13): 56-61. DOI: 10.24292/01.ot.310317.09
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE