OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 4 / 2014

list of articles:
Macular degeneration associated with age. Part I: epidemiology, pathogenesis, genetics aspects and prevention Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Część I: epidemiologia, patogeneza, aspekty genetyczne i profilaktyka
Adam Jarmak
OphthaTherapy 2014; 4(4): 221-230
Read summary
Combined therapy in treatment of macular oedema in retinal vein occlusion Terapia łączona w leczeniu obrzęku plamki w przebiegu niedrożności naczyń żylnych siatkówki
Krzysztof Bandzul, Ewa Poppe, Katarzyna Komaszyło-Spalińska
OphthaTherapy 2014; 4(4): 233-238.
Read summary
Experimental therapies for glaucoma Terapie eksperymentalne w jaskrze
Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2014; 4(4): 239-245.
Read summary
Towards a better understanding of glaucomatous optic neuropathy. 24-hour continuous monitoring of changes in the eyeball dimension W kierunku lepszego zrozumienia neuropatii jaskrowej. 24-godzinny ciągły monitoring zmian wymiaru gałki ocznej
Robert H. Wasilewicz
OphthaTherapy 2014; 4(4): 246-251.
Read summary
The use of iris-claw intraocular lens in patients with aphakia Zastosowanie implantów soczewek wewnątrzgałkowych typu iris-claw u pacjentów z bezsoczewkowością
Marcin Jezierski, Ilona Kaczmarek, Marek E. Prost
OphthaTherapy 2014; 4(4): 254-258.
Read summary
Implantation of toric intraocular lens during catarct phacoemulsification is highly effective procedure in the treatment of axial astigmatic anisometropia – case report Skuteczne leczenie anizometropii osiowej astygmatycznej z zastosowaniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej podczas fakoemulsyfikacji zaćmy – opis przypadku
Aneta Adamczyk-Ludyga, Renata Szostek-Helbig
OphthaTherapy 2014; 4(4): 260-265.
Read summary
The Clinical Relevance of Contact Lens Lubricity Kliniczne znaczenie lubrykacji soczewek kontaktowych
Desmond Fonn
OphthaTherapy 2014; 4(4): 267-270.
Read summary
Chemical properties of soft contact lens care products Chemia płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych
Kamila Ciężar
OphthaTherapy 2014; 4(4): 272-276.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE