OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 3 / 2014

list of articles:
Appliance of doppler ultrasonography in ophthalmology Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce
Karol Stasiak, Grzegorz Nowicki
OphthaTherapy 2014; 3(3): 149-156.
Read summary
Clinical research and everyday practice in wet form of age-related macular degeneration therapy – own experiences Badania kliniczne a codzienna praktyka w terapii wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – doświadczenia własne
Małgorzata Figurska
OphthaTherapy 2014; 3(3): 158-164.
Read summary
The application of ranibizumab in therapy of diabetic macular edema – own observations Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym
Małgorzata Marczak
OphthaTherapy 2014; 3(3): 165-169.
Read summary
Appropriate patient estimation – clinical features improving success ratio for ocriplasmin treatment regarding Vitreomacular Interface Classification Odpowiednia kwalifikacja pacjenta – cechy kliniczne zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu terapii okryplazminą w aspekcie nowej klasyfikacji przestrzeni witreoretinalnej
Jerzy Mackiewicz, Joanna Tomaszewska, Monika Jasielska, Paweł Bieliński
OphthaTherapy 2014; 3(3): 172-176.
Read summary
Fundamentals of diagnosis and therapy of glaucoma according to the fourth edition of guidelines of the European Society of Ophthalmology Podstawy diagnostyki i leczenia jaskry według czwartej edycji zaleceń Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego
Małgorzata Mulak
OphthaTherapy 2014; 3(3): 177-182.
Read summary
Selective laser trabeculoplasty in treatment of glaucomatous and ocular hypertensive patients Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego
Małgorzata Krajewska, Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2014; 3(3): 183-187.
Read summary
Qualification of patients for multifocal intraocular lens implantation – own experience Kwalifikacja pacjentów do wszczepienia soczewki wieloogniskowej – własne doświadczenia w postępowaniu przedoperacyjnym
Marek Czubak
OphthaTherapy 2014; 3(3): 190-194.
Read summary
Measuring friction and lubricity of soft contact lenses: a review Pomiar tarcia i lubrykacji miękkich soczewek kontaktowych: przegląd metod
Lakshman N. Subbaraman, Lyndon W. Jones
OphthaTherapy 2014; 3(3): 197-201.
Read summary
Factors affecting the comfort of contact lenses Czynniki wpływające na komfort użytkowania soczewek kontaktowych
Dwight Akerman, Inma Pérez-Gómez, Jonathon Bench
OphthaTherapy 2014; 3(3): 204-208.
Read summary
Factors affecting the comfort of contact lenses – commentary Komentarz: Czynniki wpływające na komfort użytkowania soczewek kontaktowych
Tomasz Tokarzewski
OphthaTherapy 2014; 3(3): 209-210.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE