OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 4 / 2015

list of articles:
Individualized as opposed to standardized care for glaucoma patients – the key to success. The use of the DDLS and the Colored Glaucoma Graph Indywidualne kontra standardowe podejście do pacjenta – klucz do sukcesu w leczeniu jaskry. Zastosowanie skali DDLS i Colored Glaucoma Graph
Jaromir Wasyluk, George Spaeth
OphthaTherapy 2015; 4(8): 240-257.
Read summary
Retinitis pigmentosa – modern possibilities diagnosis and treatment Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – współczesne możliwości diagnostyki i leczenia
Marta Misiuk-Hojło, Jakub Ciecierski
OphthaTherapy 2015; 4(8): 258-262.
Read summary
Effectiveness of ranibizumab in specific diseases in clinical practice – case studies Skuteczność ranibizumabu w poszczególnych jednostkach chorobowych w praktyce klinicznej – opis przypadków
Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła, Agnieszka Wilk
OphthaTherapy 2015; 4(8): 265-269.
Read summary
Intravitreal ranibizumab injections as a treatment of diabetic macular edema Doszklistkowe iniekcje ranibizumabu w terapii cukrzycowego obrzęku plamki
Agata Prokopiuk, Anna Zubilewicz, Małgorzata Latalska, Jerzy Mackiewicz
OphthaTherapy 2015; 4(8): 272-276.
Read summary
A new look at the quality of visualization during intraocular surgery Nowe spojrzenie na jakość wizualizacji podczas operacji wewnątrzgałkowych
Piotr Jurowski
OphthaTherapy 2015; 4(8): 278-283.
Read summary
Pseudophakia after cataract surgery does not have to limit the patient. Trifocal lens as a solution for presbyopia Pseudosoczewkowość po operacji zaćmy nie musi ograniczać. Soczewka trójogniskowa jako rozwiązanie problemu starczowzroczności
Dominik Bronicki, Michał Miller, Wojciech Dyda, Katarzyna Kołacz, Narcyz Błocki, Marek Rękas
OphthaTherapy 2015; 4(8): 286-291.
Read summary
Enucleation and evisceration – techniques and indications Usunięcie gałki ocznej – techniki i wskazania
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2015; 4(8): 292-298.
Read summary
British Contact Lens Association (BCLA) 2015 conference news – continuation Nowości z konferencji British Contact Lens Association (BCLA) 2015 – ciąg dalszy
Tomasz Tokarzewski
OphthaTherapy 2015; 4(8): 300-304.
Read summary
Binocular vision and contact lenses in hyperopia Widzenie obuoczne a soczewki kontaktowe w nadwzroczności
Monika Czaińska
OphthaTherapy 2015; 4(8): 306-311.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE