OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2014

list of articles:
How do we treat and where do we go in AMD treatment Jak leczymy i dokąd zmierzamy w terapii AMD.
Anna Święch-­Zubilewicz, Joanna Dolar-­Szczasny, Jerzy Mackiewicz
OphthaTherapy 2014; 1(1): 4-­10.
Read summary
Exudative age-related macular degeneration (AMD) – clinical knowledge treatment optimisation Optymalizacja leczenia wysiękowej postaci AMD w świetle aktualnej wiedzy klinicznej
Andrzej Gębka
OphthaTherapy 2014; 1(1): 13-20.
Read summary
New approach in management of vitreo-retinal interface disorders with ocriplasmine Nowa metoda terapeutyczna w leczeniu chorób styku szklistkowo-siatkówkowego z zastosowaniem okryplazminy
Jolanta Oficjalska
OphthaTherapy 2014; 1(1): 21-25.
Read summary
Principles of antibiotic therapy in ocular surface diseases Podstawy antybiotykoterapii schorzeń powierzchni oka
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2014; 1(1): 26-32.
Read summary
Pigment dispersion syndrome and pigmentary glaucoma. Contemporary diagnostics and therapeutic approach Jaskra barwnikowa i zespół rozproszenia barwnika. Współczesna diagnostyka i postępowanie terapeutyczne
Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost
OphthaTherapy 2014; 1(1): 35-40.
Read summary
Comfort or health – a tough choice of contact lens fitter Komfort czy zdrowie – trudny wybór kontaktologa
Tomasz Tokarzewski
OphthaTherapy 2014; 1(1): 43-46.
Read summary
Ocular surface and contact lenses Powierzchnia oka a soczewki kontaktowe
Anna M. Ambroziak
OphthaTherapy 2014; 1(1): 48-54.
Read summary
Enhanced safety of cataract surgery - active control of intraocular pressure and improved fluid distribution Poprawa bezpieczeństwa operacji zaćmy – system aktywnej kontroli IOP oraz dystrybucji płynowej
Tomasz Żarnowski
OphthaTherapy 2014; 1(1): 56-63.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE