OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy Suplement 2,   2018

Od redakcji:

Szanowni Państwo,

w ostatnich 60 latach długość życia Polaków stale wzrasta. Przekłada się to na coraz większy odsetek ludzi starszych w społeczeństwie, a także bardzo szybki wzrost występowania chorób związanych z wiekiem. W okulistyce są to przede wszystkim zaćma i AMD. Równocześnie aktywność umysłowa i fizyczna osób starszych jest większa niż ich równolatków np. przed 100 laty. Dlatego też oczekują one wyższego komfortu życia, w tym widzenia. Jedną z możliwości jego zwiększenia jest zastosowanie lepszych soczewek wewnątrzgałkowych w trakcie operacji, tzw. soczewek premium, które pozwalają na dobrą ostrość widzenia nie tylko do dali, lecz także do bliży i na odległości pośrednie oraz dają możliwość korekcji astygmatyzmu. Dziś stanowią one jeszcze niewielki procent wszczepianych soczewek, ale ich udział będzie na pewno wzrastał w następnych latach. W związku z tym postanowiliśmy, że w tym roku jeden z suplementów „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” zostanie poświęcony aktualnym trendom w leczeniu starczowzroczności. W zeszycie tym znajdą Państwo sześć artykułów. Pięć z nich jest poświęconych różnym aspektom chirurgicznego leczenia prezbiopii, zarówno w operacjach zaćmy, jak i refrakcyjnej wymiany soczewek. Szósta publikacja dotyczy leczenia niechirurgicznego, a mianowicie wyników stosowania multifokalnych soczewek kontaktowych.

Część prac zawartych w niniejszym wydaniu była prezentowana na Alcon Innovation Meeting, które odbyło się w dniach 11–12 maja 2018 r. w Warszawie.

Mam nadzieję, że publikacje te przyczynią się do rozpowszechnienia stosowania soczewek wewnątrzgałkowych i kontaktowych wieloogniskowych w leczeniu prezbiopii w Polsce.

 

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama