OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy 3, September 2020

Od redakcji:

Szanowni Państwo,

mamy już 8. miesiąc trwania pandemii, która całkiem zmieniła nasze życie. Wiele form edukacji medycznej wymagających osobistego uczestnictwa (np. zjazdy, kursy, szkolenia) jest obecnie praktycznie niedostępnych dla pracowników sektora medycznego. Dlatego też większe znaczenie zyskują czasopisma medyczne (w wersji online czy drukowane), ponieważ są tak samo dostępne jak przed pandemią. W związku z tym chcę Państwa zachęcić do lektury trzeciego w tym roku numeru naszego czasopisma.

W dziale Diagnostyka będą się Państwo mogli zapoznać z możliwościami diagnostyki ultrabiomikroskopowej w rozpoznawaniu i leczeniu jaskry. Technika ta jest wciąż mało powszechna w naszym kraju i dlatego na pewno artykuł ten będzie interesujący dla naszych Czytelników. W dziale Terapie zachowawcze znajdą Państwo cztery prace: o leczeniu zapalenia brzegów powiek, dystrofii śródbłonkowej Fuchsa, zastosowaniu leków anty-VEGF w leczeniu retinopatii wcześniaków oraz artykuł o nowatorskiej metodzie leczenia wczesnej niewydolności pęcherzyka filtracyjnego po operacjach przeciwjaskrowych za pomocą bewacyzumabu w kroplach ocznych. Dział Chirurgia i laseroterapia rozpoczyna praca o leczeniu jaskry wrodzonej napisana przez jednego z najbardziej znanych na świecie lekarzy okulistów zajmujących się jaskrą – prof. Franza Grehna z Niemiec. Inne prace w tym dziale poświęcone są modyfikacjom techniki fakoemulsyfikacji w chirurgii zaćmy, ultradźwiękowej plastyce ciała rzęskowego w terapii jaskry oraz laseroterapii w chorobach siatkówki. Ostatnią pozycją zeszytu jest ciekawy artykuł naszego kolegi z Portugalii poświęcony aktualnemu problemowi, a mianowicie roli mediów społecznościowych w okulistyce.

Życzę Państwu przyjemnej lektury, a przede wszystkim zdrowia w okresie pandemii.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY