OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy 2, Czerwiec 2018

Od redakcji:

Szanowni Państwo,


numer drugi rocznika 2018 „OphthaTherapy” część z Państwa otrzyma zapewne 
w czasie urlopu letniego i będzie mogła się zapoznać z treścią zamieszczonych prac np. po powrocie z plaży.

W tym wydaniu znajdą Państwo 10 publikacji dotyczących różnych dziedzin okulistyki. Poświęcone są one leczeniu chorób siatkówki (laseroterapia podprogowa złotym standardem w leczeniu centralnej surowiczej chorioretinopatii; miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce; wszczepy nadtwardówkowe dzisiaj – wskazania, powikłania i doświadczenia własne), operacjom zaćmy (zastosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ramach opieki okołooperacyjnej chirurgii zaćmy; skuteczna i efektywna kosztowo organizacja opieki nad pacjentem z zaćmą), terapii jaskry (racjonalność postępowania zachowawczego w przypadku jaskry po operacji usunięcia zaćmy), postępowaniu w przypadku wystąpienia powikłań po operacjach wewnątrzgałkowych (ryzyko krwawienia u pacjentów podczas zabiegów wewnątrzgałkowych), chirurgii dróg łzowych (laserowa dakriocystorinostomia – zastosowanie laserów w leczeniu niedrożności dróg łzowych), neurookulistyce (porażenie nerwu okoruchowego w przebiegu tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej) i leczeniu zespołu suchego oka (cyklosporyna A w terapii zespołu suchego oka).

Artykuły omawiają zatem leczenie schorzeń prawie wszystkich części narządu wzroku.

Osobiście chciałbym zwrócić uwagę na ostatnią pracę, na temat skutecznej i efektywnej kosztowo organizacji opieki nad pacjentem z zaćmą. Jeszcze parę lat temu publikacje dotyczące tego zagadnienia nie pojawiały się na łamach czasopism naukowych. Zmiany w finansowaniu lecznictwa w naszym kraju (i także w zasadach rozliczania) spowodowały, że okuliści w trakcie organizacji procesu leczniczego muszą niestety poświęcać coraz więcej czasu tej tematyce, aczkolwiek nie sądzę, aby lekarze oczekiwaną wartość przychodu z realizacji leczenia zaćmy obliczali według wzoru Pz = (Σi = 1 Qi × Ti) × p × n, który przedstawiono w niniejszej pracy.

Zachęcam do zapoznania się z treścią niniejszego zeszytu „OphthaTherapy” i życzę wszystkim Czytelnikom udanych wakacji.

 

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama