OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy 4, Grudzień 2018

Od redakcji:

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa rąk kolejny, dwudziesty już numer „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce”, którym kończymy piąty rok wydawania naszego czasopisma. Znajdą w nim Państwo publikacje dotyczące leczenia różnych schorzeń narządu wzroku.

Numer otwiera bardzo ciekawy artykuł autorstwa prof. Victora Chonga z Kliniki Okulistyki Uniwersytetu w Oksfordzie pt. How new generation lasers are different from each other? omawiający obecne możliwości leczenia chorób siatkówki z zastosowaniem laserów nowej generacji. Dwie następne publikacje poświęcone są operacjom zaćmy. Jedna z nich koncentruje się na problemach związanych z rozwojem zaćmy po witrektomii. W drugiej przedstawione są wyniki implantacji soczewek dwuogniskowych oparte na własnych obserwacjach dużej grupy chorych. Zachęcam również do lektury trzech artykułów poświęconych leczeniu i diagnostyce zmian dna oka: polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej, skuteczności leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem za pomocą ranibizumabu oraz problemom diagnostyki wewnątrzgałkowych znamion barwnikowych. Następna publikacja omawia wskazania i przebieg witreolizy laserowej, ostatnio wprowadzonej metody leczenia zmian w ciele szklistym. Kolejna praca poświęcona jest problemowi stosowania leków oryginalnych i ich odpowiedników w terapii okulistycznej. Będą się Państwo mogli również zapoznać z opisem ciekawego przypadku klinicznego, a mianowicie ciała obcego w woreczku łzowym.

Prace w tym numerze poświęcone są zatem szerokiemu wachlarzowi zagadnień i zapewne wielu z naszych Czytelników znajdzie interesujące dla siebie opracowanie. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do lektury niniejszego zeszytu, zaś Autorom prezentowanych publikacji bardzo dziękuję za trud włożony w ich przygotowanie.

W imieniu całego zespołu „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” chciałbym złożyć wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia noworoczne: oby 2019 rok był lepszy nie tylko dla Państwa, ale również dla okulistyki polskiej i pokrewnych dziedzin medycyny, których przedstawiciele współpracują z lekarzami okulistami dla dobra naszych pacjentów.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama