OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy 3, Wrzesień 2019

Od redakcji:

Szanowni Państwo


z dużą przyjemnością i zadowoleniem pragnę poinformować, że nasz
kwartalnik jest już ujęty w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał 20 punktów. Oznacza to, że prace opublikowane w „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” od 1 stycznia 2019 r. będzie można przedstawiać w ankietach ewaluacyjnych autorów i ich jednostek. To owoc ciężkiej pracy konkretnych ludzi zarówno w Komitecie Redakcyjnym, jak i w wydawnictwie Medical Education, za którą wszystkim tym osobom chciałbym bardzo serdecznie podziękować.

Ta przyjemna wiadomość nie zwalnia nas jednak od wysiłku wkładanego w staranne opracowywanie następnych zeszytów „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce”. W pierwszych dwóch pracach omówiono profilaktykę i terapię chorób bakteryjnych przedniego odcinka oka. Dwie następne poświęcone są problemom związanym z leczeniem jaskry. W pierwszej z nich autorzy opisują etiopatogenezę i postępowanie terapeutyczne w jaskrze złośliwej, jednej z najcięższych postaci choroby. Artykuł przeczytałem z dużym zainteresowaniem, również dlatego, że w mojej drugiej w życiu publikacji skupiłem się właśnie na tym zagadnieniu i pochodziła ona z tego samego ośrodka okulistycznego, w którym pracują autorzy niniejszej pracy. Opisano w niej, jak zmieniły się możliwości leczenia tej choroby. Nowoczesna wiedza, diagnostyka i możliwości chirurgiczne pozwalają obecnie na szybkie rozpoznanie jaskry złośliwej i wdrożenie radykalnego, bezpiecznego leczenia dającego możliwość utrzymania wzrokowych parametrów funkcjonalnych oka. Druga praca z tej grupy omawia wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy oraz zabiegów łączonych na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego; problem, który często jest dyskutowany w piśmiennictwie i na zjazdach okulistycznych.

Następny artykuł został poświęcony zagadnieniu, które rzadko pojawia się na łamach naszego czasopisma, a mianowicie terapii widzenia w oczopląsie. Wskazano w nim na to, że w leczeniu oczopląsu niezwykle ważne jest interdyscyplinarne podejście do chorych. Kolejna publikacja omawia zastosowanie generatora plazmowego w leczeniu zmian skórnych okolicy oka. Jest to nowa metoda lecznicza, obecnie wprowadzana w Polsce. Jej zastosowanie może stanowić alternatywę dla skalpela w wybranych zabiegach okuloplastycznych skóry okolicy oka.

Dwie ostatnie publikacje dotyczą soczewek multifokalnych, przy czym w jednej z nich podjęto temat soczewek wewnątrzgałkowych, zaś w drugiej – soczewek kontaktowych. Pierwsza z nich omawia wyniki implantacji wewnątrzgałkowych soczewek multifokalnych u dzieci, wskazujące na to, że zabieg ten wiąże się z lepszą ostrością wzroku do bliży i poprawia rozwój widzenia obuocznego w porównaniu z implantacją soczewek monofokalnych. Ostatnia praca poświęcona jest problemom związanym z aplikacją soczewek wieloogniskowych u pacjentów w wieku 13–68 lat na podstawie przykładów z własnej praktyki lekarskiej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pracami w niniejszym wydaniu kwartalnika.

 

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY