OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy 2, Czerwiec 2019

Od redakcji:

Szanowni Państwo,


czytając te słowa, otworzyli Państwo drugi w 2019 r. zeszyt „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce”. Numer ten rozpoczyna artykuł dotyczący wpływu promieniowania ultrafioletowego na oczy i otaczającą je skórę. Problem ten, w związku z postępującym ścieńczeniem ochronnej powłoki ozonowej w naszej atmosferze, będzie stale narastał i okuliści coraz częściej będą mieli do czynienia z jego konsekwencjami w zakresie narządu wzroku.

Następny artykuł dotyczy rozszerzonej diagnostyki jaskry i poświęcony jest innym, rzadziej stosowanym metodom diagnostycznym tego schorzenia, a więc problemowi, z którym każdy okulista spotyka się codziennie. W kolejnej publikacji będą Państwo mogli przeczytać o bezpieczeństwie i skuteczności różnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które są jedną z podstawowych grup leków stosowanych w farmakoterapii okulistycznej.

Na pewno zainteresują Państwa dwie następne prace poświęcone leczeniu zespołu suchego oka. Pierwsza z nich dotyczy wdrożenia nieinwazyjnych, obiektywnych metod diagnostycznych filmu łzowego oraz standardowych, klinicznych testów diagnostycznych (subiektywnych i obiektywnych) do oceny skuteczności powszechnie stosowanych preparatów sztucznych łez u pacjentów z objawami zespołu suchego oka. W drugiej z nich opisano rekomendowany protokół badań klinicznych pozwalający na postawienie jednoznacznej diagnozy.

Dwa następne artykuły poświęcone są stosowaniu preparatów anty-VEGF w chorobach siatkówki: retinopatii cukrzycowej i powikłań zakrzepu naczyń żylnych siatkówki. Kolejne dwa zaś poruszają temat wykorzystania wewnątrzgałkowych wieloogniskowych soczewek torycznych w korekcji prezbiopii i astygmatyzmu oraz opis przypadku witrektomii tylnej z fiksacją transskleralną soczewki torycznej, a także asystą systemu Verion™. Niniejsze wydanie zamyka artykuł prezentujący metody rehabilitacji dzieci słabowidzących.

Mam nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w niniejszym numerze interesujący dla siebie artykuł. Życząc Państwu zasłużonego odpoczynku, zachęcam do lektury prac, niezależnie od tego, czy sięgną Państwo po nie w domu, pracy, czy na plaży lub w lesie.

 

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY