OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

cover

OphthaTherapy 3, Wrzesień 2018

Od redakcji:

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa rąk numer 3/2018 „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce”. Otrzymają go Państwo w gorącym dla okulistów okresie – nie ze względu na temperaturę za naszymi oknami, ale z powodu gorących dyskusji nad już wprowadzonymi oraz przygotowywanymi zmianami w funkcjonowaniu okulistycznej służby zdrowia.

Pierwszy artykuł w tym numerze omawia leczenie niewydolności komórek 
macierzystych nabłonka rogówki przy użyciu komórek pochodzących z hodowli w laboratorium i sprzedawanych komercyjnie jako preparat terapeutyczny. Otwiera to nowy etap w leczeniu niewydolności komórek rąbka rogówki, ponieważ opracowana technologia uzyskiwania komórek macierzystych podlega procesom standaryzacji i powstający preparat ma stałe parametry. Dwie następne prace poświęcone są leczeniu zaćmy, a ściślej – nowej generacji implantów wewnątrzgałkowych oraz funkcji widzenia po wtórnym wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej. W tym numerze znajdą Państwo również dwie publikacje omawiające zagadnienia retinologiczne: pracę na temat witrektomii hybrydowej – nowej metody w chirurgii witreoretinalnej, oraz drugą część opracowania dotyczącego roli angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce. Osoby zainteresowane neurookulistyką powinny przeczytać artykuł na temat metod postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego i innych chorób neurodegeneracyjnych. Wszystkim okulistom zaś polecam tekst poświęcony rehabilitacji osób słabowidzących na świecie. Numer zamyka praca omawiająca leczenie akomodacyjnej ezotropii z nadmierną konwergencją. Jej autorami są optometryści, których publikacje coraz częściej zamieszczamyna łamach „OphthaTherapy”. Możliwe, że przyczyni się to do poprawy współpracy między okulistami i optometrystami w naszym kraju.

Ponieważ tematyka prac w tym numerze „OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce” jest zróżnicowana, sądzę, że każdy z Czytelników znajdzie dla siebie coś interesującego.

 

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama